Földalatti víztartályok – víztározás, vízkezelés

  1. kis térfogatú esővízgyűjtő tartályok – jellemzően csapadékvíz gyűjtésére (4-10 m3)
  2. ipari méretű víztartályok – tüzivíz, csapadékvíz, záportározás (10-50 m3)
  3. technológiai víztartály rendszerek – tüzivíz, záportározás, puffer tározók (> 50 m3)

           1. Kis térfogatú esővízgyűjtő tartály csapadékvíz gyűjtésére         2.   Ipari méretű víztartály tüzivíz, csapadékvíz, záportározásra       3.   Technológiai víztartály rendszerek tüzivíz, záportározás, puffer tározók
 

Vízkezelés - általános leírás

Napjainkra jellemző szélsőséges időjárási körülmények egyre fontosabb szemponttá alakítják a csapadékvizek – időszakos vagy hosszú távú – tárolásának problémáját. A heves záporok és zivatarok alkalmával, a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerek kapacitását meghaladó mennyiségben lehulló eső vagy a hosszabb-rövidebb természetes csapadék utánpótlás nélküli időszakok felvetik a tudatos vízkezelés szükségességét.

A hullámosított acél szerkezetek költséghatékony megoldást jelentenek a fenti két problémára; az acél előnyös fizikai jellemzői együttesen a csapadékvíz tározás területén a legsokoldalúbb termék létrehozását eredményezik.

A TUBOSIDER Hungária Kft. spirál korcolt, körszelvényű csöveket gyárt a 400-3600 mm átmérő tartományban. A szállíthatóság figyelembevételével a csöveink 3-13 m hosszúságban készülnek, a különálló csőszakaszok pántok alkalmazásával csatlakoztathatók egymáshoz. A csövek víztartását a korcolás kialakítása során befűzött gumi tömítőgyűrű biztosítja. A csövek végeinek fenéklemezzel történő lezárásával tároló tartály kerül kialakításra. Egyszerű lakatos utómunkálatokkal aknák, lebúvó nyílások, ki és befolyó csonkok, folyadék szétválasztók alakíthatók ki. A különböző tározó elrendezésekkel – vonalas vagy mátrix – a rendelkezésre álló alapterületen leghatékonyabb tározó kapacitás alakítható ki.

A hullámosított acélból készített víztartályok megtartják a hullámosított acél csövek előnyös szerkezeti állékonysági tulajdonságait, amely a talaj és az acél együttdolgozásának az eredménye. A rugalmas acél szerkezet a körülötte található töltésnek adja át a terheket, így mind a töltésanyag, mind a tömörítés minőségére nagy hangsúlyt szükséges fektetni a kivitelezés során.

A méretezés illetve az állékonysági vizsgálatainkat számítógépes szoftverrel végezzük, amely az American Iron and Steel Institute (http://www.steel.org; http://ncspa.org) által kidolgozott vizsgálati módszert használja. A méretezés során az Útügyi Műszaki Előírásokban meghatározott közúti “A” jelű forgalmi terhet veszünk figyelembe.

A véglemezeink állékonyságát és – mértékadó közúti “A” jelű – teher alatti viselkedését a legmodernebb számítógépes szoftverekkel méretezzük.

A Hullámosított acél víztartály főbb előnyei:

 

Esővízgyűjtő tartály hullámosított acélból Esővízgyűjtő tartály hullámosított acélból
Esővízgyűjtő tartály hullámosított acélból Esővízgyűjtő tartály hullámosított acélból


A hullámosított acél csövekből speciális fittingek és idomok alakíthatók ki, amelyek lehetővé teszik a legváltozatosabb megoldások helyszíni kivitelezhetőségét.

 

Hullámosított acél idom víztartályhoz       Hullámosított acél idom víztartályhoz
         

Alkalmazási terület

TUBOSIDER spirál korcolt hullámosított acél víztartályok jellemzően vízgazdálkodási és vízminőségi projektek során kerülnek alkalmazásra. Az érintetlen területek beépítésével vagy a terület használati jellegének, így a vízelvezetés megváltozásával helyi szinten szabályozatlan árvizek, patakmeder destabilizáció és erózió következhet be. Ezek a hatások elkerülhetők megfelelő hatékony csapadékvíz gazdálkodási rendszer megválasztásával. Egy komplex csapadékvíz elvezető rendszer egyaránt figyelembe veszi az esetleges vízhozam mennyiségi és minőségi kezelésének problémáit. A hullámosított acél szerkezetek egy hatékony megoldást jelentenek a záporok vizeinek mennyiségi és minőségi kezelésére.

Átmeneti záportározók

A záportározók megoldást kínálnak a hirtelen lehulló csapadék csúcsok átmeneti vagy tartós tározására, azok méretezett elvezetésére. A záportározó rendszerek felszíni tavakból és földfelszín alatti rendszerekből állnak. A hullámosított acél földalatti záportározók egy költséghatékony, ésszerű megoldást jelentenek a csapadékvizek összegyűjtésére, tárolására, annak ütemezett elvezetésére, így növelve a felhasználható felszíni terület mértékét. A felszín felhasználhatóságának érdekében ezeket az esővízgyűjtő tartályrendszereket jellemzően parkolók illetve zöldterületek alá helyezik. Az átmeneti vagy záportározók funkciója a normális vízelvezetési kapacitás és a záporok alatt fellépő vízhozam csúcsok közötti különbségek kezelése. Fentiek miatt minden rendszer víztározási és kiürítési kapacitását egyedileg szükséges megtervezni.

Víztartályok

A víztartály egy, a víz hosszabb idejű tárolására alkalmas eszköz, amikor a víz – legyen az csapadék- vagy vezetékes víz – később vagy speciális körülmények esetén kerül hasznosításra. Vízforrása lehet a kert locsolásának vagy egyéb agrár-tevékenységnek (öntözővíz tartály), de szolgálhat oltóvízként tüzivíz tartály esetében. A tároló rendszerek felszíni tavakból és földfelszín alatti rendszerekből állnak. A hullámosított acél földalatti víztartályok egy költséghatékony, ésszerű megoldást jelentenek a csapadékvizek összegyűjtésére, tárolására, minthogy a felszíni terület felhasználhatóságának érdekében ezeket a rendszereket jellemzően parkolók, beállók vagy más felületek alá helyezik.

Szikkasztó rendszerek

Olyan környezetben, ahol a záporokból lehullott vízmennyiség tároláson felüli részét nincs lehetőség irányítottan elvezetni befogadóba, ott szikkasztó rendszer alkalmazása a megoldás. A hullámosított acél földalatti csőszerkezetek tartályhoz hasonló, de speciális kialakítással képesek nagy mennyiségű víz hirtelen befogadására, majd azt egyenletesen szivárogtatják, szikkasztják el a környező talajba, kiürítve ezáltal a rendszert a következő csapadék újbóli kezelésére. Ezek a szikkasztórendszerek az elterjedt egyéb megoldásokkal szemben tisztíthatók, így alacsony fenntartási költség mellett hosszú élettartam és megbízható, egyenletes működés garantálható. A hullámosított acélból kialakított szikkasztó rendszerek akár közúti forgalom figyelembe vételével is teherviselők, azaz nem csak zöldterület alá építhetők. Kialakítása változatos lehetőségek mellett alkalmazkodik bármilyen területi igényhez, csakúgy, mint a tartályrendszerek. Kivitelezése rendkívül gyors és hatékony, így a szikkasztás megoldását forradalmasítja. A szikkasztó rendszerek vízbefogadási és kiürítési kapacitását a helyi adottságoknak megfelelően egyedileg szükséges méretezni, melyben segítséget nyújtunk.

Vízminőségi rendszerek

Ezen tecnológiai víztartály rendszerek általánosságban úgy működnek, hogy az oldott vagy lebegő hulladékot eltávolítják a vízből hidrodinamikai erők vagy szűrők segítségével. A rendszer hatékonysági jellemzői illetve a helyi szabályozás függvényében ezek alkalmazhatók a víz elő- vagy utókezelésére. Az előkezelő rendszereket a szemét, üledék, hordalék vagy egyéb lebegő részek eltávolítására, a tározó rendszer elé kötve használják. Az utókezelő rendszerek jellemzően a lebegő anyagok, oldott fémek, baktériumok és vegyi anyagok kiválasztására alkalmazhatók. Az utókezelő rendszerek használhatók önállóan vagy víztartály rendszerek után kötve. A hullámosított acél tartályok alkalmazása igen elterjedt olaj/üledék leválasztás (olajfogó és ülepítő rendszerek), valamint homokfogó rendszereknél.

 

Technológiai víztartály hullámosított acélból          Technológiai víztartály hullámosított acélból

 

Egyedi kialakítású és térfogatú tartályrendszerek– hálós vagy vonalas elrendezésben – is elérhetők.
 

Kivitelezés

A hullámosított acél szerkezetek kimagasló teherbírással rendelkeznek; ez a tulajdonság az acél és a talaj együttműködésének az eredménye. A rugalmas acél a körülötte lévő töltésnek átadja a terheket, ezért kiemelkedően fontos a megfelelő töltés anyagának és a tömörítés minőségének biztosítása.

Az igénynek megfelelő teherviselés kialakítása érdekében – személygépjármű vagy akár közúti „A” jelű – kérjen részletes beépítési technológiai utasítást.
 

Engedély

Víztartály termékeinkre a VITUKI által kibocsájtott Építőipari Műszaki Engedéllyel (pdf) rendelkezünk.
 

Esettanulmány

Szikkasztó rendszer, illetve kombinált tűzivíz és öntözővíz tartály - Debrecen (pdf) »
 

Letölthető víztartály katalógus

Víztartály - magyar verzió (pdf) »

Steel tanks - English version (pdf) »

 

x